سلام لیلی نعیمی هستم. کارشناس ارشد روان شناسی بالینی،مدرس فن بیان، متخصص و مربی زندگی (کوچیگ زندگی) فعال درزمینه سخنرانی،درمانگربالینی،نقاش ونویسنده،عضو انجمن بین المللی هیپنوتیزم ایران. پژوهشگردر حوزه های اضطراب،هوش اخلاقی،خطاهای شناختی و واقعیت درمانگر ودانش اموخته موسسه ویلیام گلسر

مقاله4
مهر, 1396شهریور, 1396 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده