تربیت منابع انسانی از طریق اموزش هوش اخلاقی

 

تربیت منابع انسانی با استفاده از اموزش هوش اخلاقی

 

امروزه سازمان ها و نهادها بیش از هر زمان دیگری بر اثربخشی اموزش هوش اخلاقی و ایجاد محیطی مملوازمسئولیت پذیری ،درستکاری،شفقت و همدلی،و دلسوزی پی برده اند. فعالیت سازمانی

پژوهش های گسترده ای درخصوص اینکه ایا هوش اخلاقی و به طور کلی رفتار انسان فراگرفتنیست یا ژنتیک صورت گرفته است.

پژوهش ها نشان دادند رفتار ادمی بر خلاف حیوانات بر روی ژن قرار نگرفته است؛

بلکه اموختنی است.

انسان ازلحظه تولد شروع به اموختن کرده و در واقع نیاز به اموزش را روی ژن خود دارد.

در واقع انسان ظرف نیازهای اساسی خود را بر روی ژن های خود دارد و باید اموزش ببیند که چگونه این ظرف ها را پر کند؟

یعنی باچه شیوه و اصولی؟

نیازهای اساسی انسان چیست؟

انسان پنج نیاز اساسی دارد:

  1. نیاز به بقا[نیاز به غذا،امنیت،مسکن،پول،فرزندو…]
  2. نیاز به قدرت[نیاز به شهرت،ثروت و…]
  3. نیاز به ازادی
  4. نیاز به عشق و احساس تعلق
  5. نیاز به تفریح

نیازهای اساسی

هر انسانی برای ارضای یکی از این نیازها مشغول به انجام کاری می شود؛

با اموزش هوش اخلاقی  افراد نگریستن همه جانبه را یاد می گیرند.

بدین صورت که اگر بخواهند خشنود زندگی کنند نبایدصرفا به ارضای یکی از نیازها بپردازند؛

زیرا ممکن است لذتی کسب نمایند اما احساس رضایتمندی و شادمانی بلند مدت از دست می رود.

در نتیجه افراد می باید از برخی رفتارهای خود جهت رسیدن به قدرت صرف نظر کنند.

یک کارمند اموزش دیده وبا هوش اخلاقی وهمچنین یک رئیس دارای هوش اخلاقی پیامدمسئولیت انتخاب شده توسط خود را پذیرفته و نسبت به کارفرما و زیردست خود احساس شفقت داردو همواره توانایی قرار دادن خود به جای دیگری را داشته و دلسوز و همدل میباشد.

درسازمانی که هوش اخلاقی افراد توسط اموزش های معین و مشخص تدارک دیده شده بعد از پژوهش های گسترده در این زمینه صورت گرفته باشد؛

روحیه همکاری و انگیزه باهم و در کنار هم ارتقا یافتن تقویت می شود.

پژوهش ها نشان می دهند:

افراد دارای هوش اخلاقی ،پنج نیاز خود را با در نظر گرفتن چهار اصل هوش اخلاقی ارضاء می کنند نه به شیوه خودپسندانه و غیر انسانی.

در ادامه بحث تربیت نیروی انسانی از طریق هوش اخلاقی می خوانیم:

چهار اصل جهانشمول هوش اخلاقی:

  1. مسئولیت پذیری[اندیشیدن به پیامد هر رفتاری قبل از انتخاب ان رفتار وپذیرفتن عاقبت کار]
  2. درستکاری[دانستن عمل درست و انجام عمل درست در همه زمان ها و همه مکان ها]
  3. شفقت و همدلی[همواره خود را به جای دیگران گذاشتن ]
  4. بخشش[بخشیدن خود و دیگران با در نظر گرفتن ضعف و محدودیت های انسانی]تربیت منابع انسانی

ادامه مطلب …

هوش اخلاقی

هوش اخلاقی ازمنظرامیرالمومنین علی علیه السلام

هوش اخلاقی از منظر اسلام

امیرالمومنین علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام معیارهوش اخلاقی را این طور فرمودند: ادامه مطلب …