برنامه ریزی

با برنامه ریزی یا بدون برنامه ریزی موضوعی جذاب برای کسانی است که به دنبال ریشه بی برنامگی خود در زندگی هستند:

شاید برایتان جالب باشد بدانید انجام برنامه ریزی برای همه ی افراد نیازی ضروری نمی باشد.

درست است که در کتاب ها و درسنامه های موفقیت می خوانیم مکتوب کردن برنامه های هفتگی و ماهانه یکی از عوامل مهم موفقیت به حساب می اید، اما این مهم را باید در نظر بگیریم:

یک نسخه را نمی توان برای همه پیچید!

ایا شمافرد مناسبی برای تهیه وداشتن برنامه ای مکتوب هستید؟

چنانچه فردی دچار اختلال وسواس باشد احتمالاً الزام به نوشتن برنامه از بین می رود.

در اختلالات شخصیت وسواسی و اختلالات وسواسی واختلالات وسواسی_جبری افراد مبتلا به افکار وسواسی کمال گرایانه می شوند.

هنگامی که می خواهند با برنامه قبلی کاری را اغاز کنند، دچار وسواس و نگرانی های متعددی می شوند.

اضطراب تنظیم برنامه به ناراحتی های اختلال افزوده می شود.

از کجا بدانم دچار یکی از اختلالات وسواسی به نام وسواس برنامه ریزی برای زندگی هستم؟

اختلال وسواس فکری_عملی دربرنامه ریزی هفتگی ماهانه یا سالانه:

این وسواس ها از دو قسمت ساخته شده است؛

وسواس ها و اجبارها.

ممکن است فرد دچار یکی از این علائم ویا هر دو علامت باشد. ادامه مطلب …

بابرنامه ریزی یا بدون برنامه ریزی؟

 با برنامه ریزی یا بدون برنامه ریزی موضوعی جذاب برای کسانی است که به دنبال ریشه بی برنامگی خود در زندگی هستند:

شاید برایتان جالب باشد بدانید انجام برنامه ریزی برای همه ی افراد نیازی ضروری نمی باشد.

درست است که در کتاب ها و درسنامه های موفقیت می خوانیم مکتوب کردن برنامه های هفتگی و ماهانه یکی از عوامل مهم موفقیت به حساب می اید، اما این مهم را باید در نظر بگیریم:

یک نسخه را نمی توان برای همه پیچید!

ایا شمافرد مناسبی برای تهیه وداشتن برنامه ای مکتوب هستید؟

چنانچه فردی دچار اختلال وسواس باشد احتمالاً الزام به نوشتن برنامه از بین می رود.

در اختلالات شخصیت وسواسی و اختلالات وسواسی واختلالات وسواسی_جبری افراد مبتلا به افکار وسواسی کمال گرایانه می شوند.

هنگامی که می خواهند با برنامه قبلی کاری را اغاز کنند، دچار وسواس و نگرانی های متعددی می شوند.

اضطراب تنظیم برنامه به ناراحتی های اختلال افزوده می شود.

از کجا بدانم دچار یکی از اختلالات وسواسی به نام وسواس برنامه ریزی برای زندگی هستم؟

اختلال وسواس فکری_عملی دربرنامه ریزی هفتگی ماهانه یا سالانه:

این وسواس ها از دو قسمت ساخته شده است؛

وسواس ها و اجبارها.

ممکن است فرد دچار یکی از این علائم ویا هر دو علامت باشد. ادامه مطلب …

شایستگی اخلاقی

شایستگی اخلاقی چیست؟

شایستگی اخلاقی چیست؟

در این مقاله می پردازیم به تفاوت میان افردی که دارای هوش اخلاقی هستند و افرادی که اصول اخلاقی رامی شناسند.

صرف دانستن هوش اخلاقی سبب ایجاد شایستگی اخلاقی نمی شود.

چه بسیار افرادی که حتی خودشان در جایگاه اموزش اخلاق قرار داشته اند،ولی دارای شایستگی اخلاقی نبوده اند.

مکانیسم هایی از قبیل  توجیه کردن خود،تحریف پیامدها،برچسب زدن بر دیگران،فرافکنی ها،و…باعث می شوند تا افراد به راحتی ازپنوند زدن اصول اخلاقی با اعمال خود سر باز زده و احساس گناه نیز نداشته باشند.

هوش اخلاقی با ایجاد ظرفیت ذهنی دانسته های اخلاقی را به باورهای اخلاقی تبدیل می کند و اعتقادات جهان شمول اخلاقی را با اهداف و عملکردهای افراد پیوند می زند.

شایستگی اخلاقی باعث به وجود امدن چه ویژگی در انسان می شود؟

وقتی باورها،اعتقادات،انتخاب ها،اهداف واعمال فردی همسو با هم و در یک راستا باشند،تعارضات درون فردی ازبین رفته و فرد به یکپارچگی درونی دست پیدا می کند.

کاربرد هوش اخلاقی :

هوش اخلاقی بهوش اخلاقی ا ایجاد شایستگی اخلاقی و یکپارچگی شخصیت ،اصلی ترین اصل بهبودفردی است.

هوش اخلاقی باعث بهبود کیفیت زندگی می شود.

با عث افزایش بهداشت روانی افذاد و سپس بهداشت روانی عمومی می شود.

معیارهای هوش اخلاقی:

مسئولیت پذیری

درستکاری

دلسوزی

بخشششایستگی اخلاقی

در مقاله ای دیگر،به این مهم می پردازیم که ایا هوش اخلاقی اموختنی است؟

لیلی نعیمی

روانشناس و روانپژوهشگر